بهترین برند ماکت ماشین...

1. سی ام سی (CMC )

2.اتوآرت (Autoart)

3. مینی چمس (Minichamps )

4. مایستو ( Maisto )

5. کیوشو ( Kyosho )

حال که با این برند ها آشنا شدید با دیدن ماکت های ساخته شده توسط این برندها به آسانی می توانید دریابید با توجه به علاقه و بودجه ای که میخواهید صرف کنید ببینید کدام برند ماکت ماشین بهتر است ! ماکت ماشین ها معمولا هر چقدر جزئیات بیشتری داشته باشند و یا فلز به کار رفته در آنها بیشتر باشد و یا موارد دیگری نظیر شرکت سازنده ، مقیاس ساخت ، میزان تولید شده از ماکت و کمیابی یا نایابی آن میتواند گویای کیفیت یک برند باشد.

    

Diecast Brands 1 - Passion for Cars