ماکت یک عشق است بهترین ها را از ما بخواهید

Ford Deluxe Coupe 1939 // 31180

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

  • 1:18
  • ِDIE-CAST
  • فلز
  • تقریبا 25cm
  • 4
  • استاندارد
مــزایا
مــعایب