ماکت یک عشق است بهترین ها را از ما بخواهید

Mercedes Benz SL550 Red // 31169

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

  • 1:18
  • ِDIE-CAST
  • فلز
  • تقریبا 25cm
  • 3
  • استاندارد
مــزایا
مــعایب