ماکت یک عشق است بهترین ها را از ما بخواهید

Cadillac Eldorado Biarritz 1959 // 36813

480,000 تومان

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

  • MAISTO
  • 1:18
  • ِDIE-CAST
  • فلز
  • تقريبا 30cm
  • 5
  • 7
  • 4
  • استاندارد
  • صورتی
مــزایا
مــعایب