ماکت یک عشق است بهترین ها را از ما بخواهید

Jeep Wrangler Rubicon // 31663

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

Jeep Wrangler Rubicon
مقیاس : 1/18
جنس : فلز
مار ک : Maisto

  • 1:18
  • ِDIE-CAST
  • فلز
  • تقریبا 20cm
  • 4
مــزایا
مــعایب