ماکت یک عشق است بهترین ها را از ما بخواهید

موشك انداز s300

320,000 تومان

اخطار: آخرین موجودی فعلی!

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

موشك انداز 

مارك KDW

مقياس١/١٨

  • 1:64
  • ِDIE-CAST
  • فلز
  • تقریبا 25cm
مــزایا
مــعایب