ماکت یک عشق است بهترین ها را از ما بخواهید

Volkswagen Golf R32 // 31290

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

 • MAISTO
 • 1:24
 • ِDIE-CAST
 • فلز
 • تقریبا 18cm
 • 7
 • 7
 • 3
 • استاندارد
 • ساده
 • ثابت
 • آماده ارسال از فروشگاه از 1روز آینده
مــزایا
مــعایب