ماکت یک عشق است بهترین ها را از ما بخواهید

Chevrolet Corvette Grand Sport 2017 // 31516

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

  • 1:24
  • ِDIE-CAST
  • فلز
  • تقریبا 18cm
  • 3
  • استاندارد
مــزایا
مــعایب