ماکت یک عشق است بهترین ها را از ما بخواهید

22472 // 1972 VOLKSWAGEN BUS T2

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

  • WELLY
  • 1:24
  • ِDIE-CAST
  • ترکیب فلز و پلاستیک
  • تقریبا 18cm
  • 2
  • استاندارد
مــزایا
مــعایب