ماکت یک عشق است بهترین ها را از ما بخواهید

Porsche 911 carrera s // 49720psd-04

35,000 تومان

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

  • 1:34
  • ِDIE-CAST
  • فلز
  • تقریبا 10cm
  • 2
  • عقب کش
مــزایا
مــعایب