ماکت یک عشق است بهترین ها را از ما بخواهید

2015 Ford Mustang GT (Police) // kt5386

35,000 تومان

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

  • 1:32
  • ِDIE-CAST
  • فلز
  • تقریبا 8cm
  • 2
  • عقب کش
مــزایا
مــعایب